|
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹
N0130 食品密封夹

Share:


N0130 食品密封夹

 2 Sold

RM5.00

Quantity: 88

Select variant(s): COLOUR
COLOUR

Quantity:


N0130 食品密封夹保鲜封口夹塑料食物保鲜夹子大号封袋夹厨房零食密封器
1 set = 10pcs (buy 5pcs big free 5pcs small)

 

 Inquiry - N0130 食品密封夹